virtual

ห้องรับสมัครคุณครู

 

ปิดรับสมัครแล้วครับ

 

 

 

 

 

เอนทรี่นี้มีไว้จองเท่านั้น หากต้องการจะถามอะำไรให้ถามตามเอนทรี่อธิบายที่ให้ลิงค์ไปครับ

แล้วก็ส่งเอนทรี่สมัครเป็นครูเมื่อเขียนเสร็จได้ที่นี่เลย

 

โปรดอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนจอง เพื่อจะได้ไม่ต้องอธิบายกันหลายรอบ

เข้าไปดูตามนี้เลยครับ

 

***รายละเอียดการรับสมัครคุณครู ภาค2

- ดูนิยามของครูและกิจกรรมโรงเรียนนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน

***รายละเอียดการจองตัวละครครู ภาค 2

- ดูวิธีการจองเพื่อผลประโยชน์ของท่าน

***ห้องพักครู

- ดูว่ามีตัวละครแบบไหนในโรงเรียนบ้างแล้ว

ขอความร่วมมือในการส่งตัวละครที่มีความแตกต่างจากตัวละครที่มีอยู่

และในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็นตัวละครที่คุณสามารถเขียนได้สมจริงได้ตลอดรอดฝั่ง 

 

 

ระยะเวลาการจอง

* หลังจากจองแล้ว จะต้องเขียนมาให้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่งั้นจะลบชื่อออกจากการจอง

 

 

วิชาที่จองได้

-

 

 

เน้นว่าผมไม่หวังว่าจะต้องมีคนจองครบ อยากได้คนที่อยากเป็นครูจริงๆมากกว่า

ไม่ต้องฝืนทนมาจองนะ ถ้าใครจะรอเป็นนักเรียนก็รอต่อไปได้ ต้นมีนาได้สมัครแน่ครับ

*** ดังนั้นขอร้องว่าอย่ามาโพสบอกว่าอย่าเป็นนักเรียนในเอนทรี่นี้ 

จะเป็นการลบเครดิตของตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามานะ

 

 

...

รายการวิชาที่มีคนจองแล้ว

updated 2009-03-24  reply #63

กำลังจอง เพิ่มเติมปรับแก้อีกหน่อย ผ่านเป็นครูแล้ว

 

ภาพตัวละครครูรุ่นปี2552 ชุดที่1

 

017 นายโชติช่วง ชัชวาล (ครูโช) คณิตศาสตร์ ม.5 (วิชาหลัก/ทุกสาขา) --> [LINK]

018 น.ส.นัดดาวดี แซ่ตั้ง (ครูนัด) ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเลือก/ทุกสาขา) --> [LINK]

019 น.ส.อาทิตยา เตชะกาญจนาพร (ครูอีฟ) ภาษาอังกฤษ ม.5 (วิชาหลัก/ทุกสาขา) --> [LINK]

020 นายนพกร รัศมิ์อรุณ (ครูกลอง) สังคม ม.5 (วิชาหลัก/ทุกสาขา) --> [LINK]

021 นางศศิธราภรณ์ บรุห์น วชรินทร์ (ครูชา) ปรัชญา (วิชาเลือก/ทุกสาขา) --> [LINK]

022 นายคมเดช ตุลยาเดชานนท์ (ครูคมเดช) พลศึกษา (วิชาหลัก/ทุกสาขา) --> [LINK]

 

elvenbard พระพุทธศาสนา (วิชาหลัก/ทุกสาขา) รอการแก้ไข (ฝากเพื่อนๆเช็คด้วย) [LINK]

024 น.ส.เอกธิดา แจ่มกรุณา (ครูเอก) ภาษาไทย ม.5 (วิชาหลัก/ทุกสาขา) --> [LINK]