freestyle

อาจจะสงสัยว่าที่โพสอันเก่าทำไมหายไป พอดีผมขอตั้งเอนทรี่ใหม่เพราะรีพลายเก่ารกเกิน

ถ้าใครอยากอ่านของเก่าไปที่นี่ได้ครับ -->ที่พบปะชมรมของโรงเรียนลูกบาศก์(เก่า)

...

เนื่องจากตอนนี้ตัวละครค่อนข้างนิ่งแล้ว และนักเรียนก็รู้จักกันดีพอสมควร

จึงสามารถเปิดให้เริ่มตั้งชมรมอย่างเป็นทางการแล้ว

...

updated 2008-07-26 07.10

ที่พบปะชมรมของโรงเรียนลูกบาศก์

ห้องนี้มีไว้เพื่อ

1.ประกาศตั้งชมรมต่างๆ

2.สอบถามข้อสงสัยเรื่องระบบชมรม

3.ประกาศข่าวที่สำคัญของชมรมที่อยากให้รู้โดยทั่วกัน

...

การประกาศตั้งชมรม

ให้มาบอกได้ที่เอนทรี่นี้ โดยจะต้องประกอบด้วย

โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่ต้องการคือ

1. ชื่อชมรม

2. สิ่งที่ชมรมนี้จะทำ

3. ประธานชมรม (เป็นคนตั้งเอนทรี่รวมลิงค์กิจกรรมชมรม)***

...

แนวทางเตรียมตัวเรื่องชมรม

มาประกาศขอเป็นชมรมที่ห้องพบปะชมรมครับ

โดยการ reply ด้วยการบอกชื่อชมรม / บอกชื่อประธาน

เมื่อผม (โคค่อน หรือ ร.ร.ล.บ. ) มาประกาศอนุมัติชมรมไหนเมื่อไหร่

ขอให้ไปตั้งเอนทรี่ห้องชมรมที่บ้านของประธานชมรมแล้วส่งลิงค์มาให้ผม (เหมือนส่งการบ้าน) 

โดยหน้าที่ของเอนทรี่นั้นคือ

1 เป็นเอนทรี่รวมลิงค์กิจกรรม

2 เป็นเอนทรี่พูดคุยพบปะสังสรรค์

กรณีที่แยกระหว่างเอนทรี่รวมลิงค์กับเอนทรี่คุย ขอให้ส่งลิงค์เอนทรี่รวมลิงค์เป็นหลัก

เสร็จขั้นตอนนี้ ก็จะถือว่าเป็นชมรมใหม่อย่างเป็นทางการล่ะ ผมก็จะไปอัพลิงค์ให้

(อยากให้ทำป้ายชมรมเป็นแนวนอนขนาด50x200pixelมาให้ด้วย แต่ถ้ายังไม่มี ผมจะทำแบบเบสิกให้ก่อน)

... 

เพิ่มเติม (ตรงนี้จะมีอัพเดทเรื่อยๆหลังจากที่มีคนถามข้อสงสัยมาน่ะ มาเช็คบ้างด้วย)

1. การตั้งชมรมจะเป็นเหมือนการตั้งสาขาย่อยของกิจกรรมโรงเรียนลูกบาศก์

เพื่อนๆสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆได้ตามสบาย ขอเพียงแค่ยังอยู่ในกรอบของความเป็นโรงเรียนลูกบาศก์

...

มีอะไรสงสัยเพิ่มเติม ถามทิ้งไว้ที่นี่ได้เลย

วันนี้ผมคงต้องไปก่อนแล้ว ที่บ้านไฟดับน่ะ