database

DB 2 ความเดิมและแนวทางของตัวละคร

 

 

ลักษณะของ DB 2 

เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวละคร

ทั้งอดีตที่ผ่านมา และอาจรวมถึงแนวทางของตัวละครด้วย

 

สำหรับตัวละครใหม่ 

DB 2 มีไว้เพื่อ

- บอกอดีต (เฉพาะคนที่มีอดีตซับซ้อนและส่งผลต่อโครงเรื่อง ใครที่ไม่จำเป็นต้องมีอาจจะข้ามไปก็ได้)

- บอกแนวทางของตัวละคร (เป็นการคาดคะเนว่าตัวละครจะมีเรื่องไปทางไหน หรืออยากให้ไปในทางไหน)

* DB 2 ไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์ตอนสอบเข้า อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

หากมีทำ DB 2 ขอให้ใส่ลิงค์เอนทรีการสอบเข้าให้อยู่อันสุดท้ายของ Timeline ครับ

(เพราะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดก่อนที่จะเปิดเทอมนั่นเอง)

 

สำหรับตัวละครเก่า 

DB 2(.X) มีไว้เพื่อ

- สรุปเรื่องราวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ดูเรื่องการแบ่งช่วงเวลาได้ในช่วงท้าย)

- พูดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับตัวละครสำคัญในชีวิตของตัวละคร

- บอกแนวทางของตัวละครที่ต้องการจะให้เป็นในช่วงต่อไป

* เรื่องความถูกต้องของทศนิยมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย

ประเด็นสำคัญคือเราจะยึดข้อมูล DB 2 อันล่าสุดเป็นตัวปัจจุบันอยู่แล้ว 

** ควรมีลิงค์เชื่อมต่อไปยัง DB 2 ตัวเก่าด้วย และลิงค์ควรอยู่ด้านบนให้เห็นง่าย

เช่น ที่ DB 2.2 ควรมีลิงค์ไปยัง DB 2.1 เพื่อให้คนอ่านได้รู้ถึงอดีตอีกช่วงได้ครบ

 

ความสำคัญ

เพื่อให้คนที่สนใจจะนำตัวละครไปใช้ สามารถเข้าใจแนวคิดหลักของตัวละคร

และได้รู้สถานการณ์ปัจจุบันของตัวละครโดยที่ไม่ต้องตามอ่านเรื่องราวทุกเอนทรี่

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งของเนื้อเรื่องนั่นเอง 

 

แบบฟอร์ม

DB 2 ไม่มีรูปแบบการเขียนที่ตายตัว

แต่สามารถแบ่งองค์ประกอบหลัก ๆ ได้ดังนี้

 

1. Timeline

เป็นการเขียนลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นข้อ ๆ

หากมีเอนทรี่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร

ส่วนนี้ก็จะเอาไว้รวบรวมเอนทรี่เหล่านั้นเป็นสารบัญไว้นั่นเอง

 

2. Concept, Theme (ส่วนนี้มีหรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความชัดเจนของแนวทางที่ต้องการจะเขียน)

ในส่วนนี้จะพูดถึงภาพรวมของเรื่องราวตัวละครของคุณ

เหมือนกับบอกว่าชีวิตของตัวละครในตอนนี้จะเป็นแนวไหน เช่นแนวรัก แนวตลก หรือแนวเครียด เป็นต้น

ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่า คนเขียนท่านอื่นจะได้รู้ว่าควรจะไปในทางไหน ไม่ควรเป็นแบบไหน

 

3. ตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ตัวละครที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวหลักของตัวละคร

ในที่นี้จะสามารถแบ่งประเภทย่อยได้ตามแนวทางของแต่ละคน

แต่ตามหลักพื้นฐานของที่นี่จะแบ่งได้ตามนี้

3.1 ตัวละครหลัก

- ได้แก่ คนที่จะมีบทบาทอยู่ใน MS (ควรเป็นตัวละครในโรงเรียน)

3.2 ตัวละครทั่วไป

- กลุ่มเพื่อนสนิท ได้แก่ เพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน ถ้าพบจะพบด้วยกัน

- ตัวละครที่มีแนวโน้มจะสนิทขึ้น ได้แก่ คนที่มีโอกาสในการเชื่อมโยงเรื่องในอนาคต 

 

4. สรุปเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

เป็นการเอา Timeline และ ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวละครที่เกี่ยวข้องมาสรุปรวบยอด

โดยเขียนเหมือนตอนที่สรุปในเอนทรี่ต่าง ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟิค)

 

5. พัฒนาการของตัวละคร

สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเรื่องที่ดำเนินไปในช่วงที่ผ่านมา (ใน DB นี้)

เพื่อเน้นให้คนอื่นได้รู้ว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว และเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไร

 

----------------------------------------------------

 

อธิบายเสริมเรื่อง "ช่วงเวลาที่จะใช้เขียนใน DB 2 แต่ละอัน"

 

การแบ่งช่วงเวลาที่มีผลต่อตัวเลขการอัพเดท

 


DB 2 เป็นข้อมูลเหตุการณ์ตามเวลา จะมีลักษณะของการย้อนอดีต (ความเดิมของตัวละคร)

จึงจะเป็นแบบนี้

ก่อนเข้าโรงเรียน  /  ปี 1 เทอม 1  /  ปิดเทอม  /  ปี 1 เทอม 2  /  ปิดเทอมใหญ่  /  ปี 2 เทอม 1

--------------> DB 2 -----------------> DB 2.1 --------------------> DB 2.2

 

ในขณะที่ DB อื่นจะใช้แบบนี้

เนื่องจาก DB ที่เหลือ จำเป็นต้องมีการอัพเดทตลอดเวลา และคาดการณ์เผื่ออนาคต จึงเป็นแบบนี้

ก่อนเข้าโรงเรียน  /  ปี 1 เทอม 1  /  ปิดเทอม  /  ปี 1 เทอม 2  /  ปิดเทอมใหญ่  /  ปี 2 เทอม 1

--------------> DB X -----------------> DB X.1 --------------------> DB X.2 --------->

 

หากอิงตามสีแล้ว จะพบว่า DB 2 นั้นจะนับย้อนหลังไปหาอดีต เพราะเป็นการสรุปเรื่องราว

ในขณะที่ DB ที่เหลือนั้น เป็นการลากไปถึงอนาคตจนกว่าจะมีตัวใหม่มาแทน 

ทั้งนี้การให้แบบที่ 2 (DB อื่นๆ) ต่างจากแบบที่ 1 (DB2)

เพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการอัพเดทตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่นหากมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนไปในกลางเทอม

เราก็ต้องเพิ่มใน DB เดิมทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้ง DB ใหม่ เพียงเพื่อเพิ่มแค่บางส่วน

แล้วเราค่อยทำ DB อัพเดทตัวใหม่ เมื่อสิ้นสุดปิดเทอมแต่ละอัน

เพื่อที่จะได้สามารถเก็บ DB ตัวเก่าไว้อ้างอิงในภายหลังนั่นเอง

 

ส่วน DB 2 นั้น ไม่จำเป็นต้องอัพเดทตลอดเวลา เพราะยังไงการสรุปก็ต้องการภาพรวมทั้งหมดก่อน

แต่ก็สามารถทยอยทำล่วงหน้าได้ โดยใช้ชื่อเอนทรี่ตามเขตแดนดังกล่าวครับ

 

คำตอบของข้อสงสัยที่ว่า เมื่อจบเทอมสอง รหัส DB ที่ควรจะเขียนเป็นอย่างไร

คำตอบคือ DB 2.2 ครับ

(เขียนเหตุการณ์ทั้งเทอมไปก่อนเพราะมันเยอะ ไว้มาเพิ่มเหตุการณ์ช่วงรับน้องทีหลังได้)

 

---

มีอะไรสงสัย ขอให้สอบถามในเอนทรี่นี้นะครับ

เพื่อที่ผมจะได้อธิบายให้รู้โดยทั่วกัน