กิจกรรมโรงเรียน

posted on 08 Jan 2011 15:31 by cubicschool
หมายเหตุสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 
- Page นี้จะแทนที่ห้องกิจกรรมอันเก่า (ที่ไม่ค่อยได้ใช้)
 
- โดยอันนี้จะใช้รวบรวมลิงก์ต่าง ๆ ที่เคยเน้นไว้ตรงใต้ menu bar ที่รวม page ไว้
(อาทิตอนที่มีกิจกรรมรับน้อง 2553 และกีฬาสีในปีนี้) 
เพื่อให้คนที่ตามทีหลังมาหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น 
 
- ขอเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2554 นะครับ 
 
- กิจกรรมที่ทางคนอื่นสร้างไว้ ผมก็จะเอามาแปะโฆษณาไว้ที่ใต้ menu bar ก่อนจะย้ายมาตรงนี้
เพราะจากที่ผ่านมา การเอากิจกรรมไว้ในนี้เลยคนจะไม่ได้สังเกตหรือติดตามครับ 
 
 
  
2554 
 
(กำลังปรับปรุง) 

 

 

2553 

       

กีฬาสี 2553 #1 ประกาศเบื้องตัน + แบ่งสี

กีฬาสี 2553 #2 ประชุมเชียร์ + พาเหรด+ อื่น ๆ

กีฬาสี 2553 #3 โหวตผลการแข่งขัน