บุคลากรอื่น ๆ

posted on 25 Apr 2008 00:38 by cubicschool

updated 2012-03-07

ประกาศตัวละครบุคลากรที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ของรุ่น 5 ได้ ได้แก่

1. ยามยอด

2. ช่างเครื่อง รอน

3. คนซีรอกซ์ กล้า

4. หมอกั๊ซ

5. ตากล้องพุด

6. ลุงบุญ (คนขับรถ)

7. ป้าทอง (แม่บ้าน)

* ที่จริงแล้ว 6 7 มีสถานะเป็น NPC ในการเล่น
แต่ขอให้เป็นพิเศษแล้วสำหรับใช้สอบสัมภาษณ์ เพื่อความหลากหลายครับ
 
 
ข้อมูลตัวละครดูได้จากข้างล่างครับ
 
 
 

ภาพประกอบ

- หมอกั๊ซ พี่พุด

- ลุงบุญ ป้าทอง

 

 

1. ยาม ยอด

เพศชาย

การบ้าน1A- แนะนำตัว [link]

การบ้าน2A- นักเรียนในสายตาฉัน

การบ้าน3A- สีสันและเสื้อผ้า 

... 

2. ช่างเครื่อง รอน 

เพศชาย

การบ้าน1A- แนะนำตัว [link]

การบ้าน2A- นักเรียนในสายตาฉัน [link]

การบ้าน3A- สีสันและเสื้อผ้า

... 

3. คนซีรอกซ์ กล้า 

เพศชาย

การบ้าน1A- แนะนำตัว [link]

การบ้าน2A- นักเรียนในสายตาฉัน

การบ้าน3A- สีสันและเสื้อผ้า

...

4. หมอ กั๊ซ

 

เพศชาย

การบ้าน1A- แนะนำตัว [link]

การบ้าน2A- นักเรียนในสายตาฉัน

การบ้าน3A- สีสันและเสื้อผ้า

...

 

5. ตากล้อง พุด (ปพนสรรค์ นารยวงศ์) 

เพศชาย

การบ้าน1A- แนะนำตัว [link]

การบ้าน2A- นักเรียนในสายตาฉัน

การบ้าน3A- สีสันและเสื้อผ้า

 

6. 7. ลุงบุญกับป้าทอง (ส่วนนี้สำหรับเฉพาะสอบสัมภาษณ์)

[link]

8. พนักงานธุรการ จิ๊บ (สถานะ NPC ที่มี ผปค. ดูแล)

DB1 - http://kiawrasa.exteen.com/20120802/entry

TAG - http://kiawrasa.exteen.com/20130228/cs-tag5601