คุณครู

posted on 25 Apr 2008 00:18 by cubicschool

edited 2011-05-01

- เพิ่มลิงก์เอนทรี่สรุปข้อมูลครูโดยครูเอิร์ธ 

(ยังไม่ว่างมาจัดการต่อ เดี๋ยวขอเสร็จงานก่อนนะครับ) 

 

หากลิงค์ไหนเสียหรือไม่อัพเดท ช่วยแจ้งที่เอนทรี่นี้ ---> แบคอัพห้องพักครูเก่า

หรือถ้ากลัวผมไม่เห็นก็แจ้งที่ shoutbox ด้วย

 

 

เอนทรี่ข้อมูลครู

- [cs] รวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของคุณครูทั้งหลาย  (โดย ผปค. ครูเอิร์ธ) 

 

ครูรุ่นที่ 5 (2555)

028 ศิรชัช สัจจนานนท์ (ครูเซน) -- (คณิต ม.6)

(ภาพเดี๋ยวจะตามมาในเดือนนี้ครับ)

 

ครูรุ่นที่ 4 (2554)

027 น.ส.กชมน ศรวณีย์ (ครูกช) --ภาษาอังกฤษ (วรรณกรรม)

ภาพตัวละครครูรุ่น 4 ... ครูกช

 

ครูรุ่นที่ 3 (2553)

ภาพตัวละครครูรุ่น 3

รายชื่อครู  

025 นายอาเนช ศรีสุวรรณ (ครูโอ) -- สังคม ม.6

026 นายเอกภพ สุริยวงศ์ (ครูเอิร์ธ) -- โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 

 

ครูรุ่นที่ 2 (2552)

รวมลิงค์ภาพวาดครูรุ่นที่ 2

ภาพตัวละครครูรุ่นปี2552 ชุดที่1

ภาพตัวละครครูรุ่นปี2552 ชุดที่2

ภาพตัวละครครูรุ่นปี2552 ชุดที่3

รายชื่อครู 

017 นายโชติช่วง ชัชวาล (ครูโช) -- คณิต ม.5

018 น.ส.นัดดาวดี แซ่ตั้ง (ครูนัด) -- ภาษาฝรั่งเศส

019 น.ส.อาทิตยา เตชะกาญจนาพร (ครูอีฟ) -- ภาษาอังกฤษ ม.5

020 นายนพกร รัศมิ์อรุณ (ครูกลอง) -- สังคม ม.5

021 นางศศิธราภรณ์ บรุห์น วชรินทร์ (ครูชา) -- ปรัชญา

022 นายคมเดช ตุลยาเดชานนท์ (ครูคมเดช) -- พลศึกษา

024 น.ส.เอกธิดา แจ่มกรุณา -- (ครูเอก) ภาษาไทย ม.5  

 

 

ครูรุ่นที่ 1 (2551)

รวมลิงค์ภาพวาดครูรุ่นที่ 1 ซึ่งจะเป็นภาพพร้อมคำอธิบายครับ

#1  #2  #3 #4 #5 #6  

รายชื่อครู  

002 นายวิรัล ศิลป์ดำรงวงศ์ (ครูมิว) -- ดนตรี

003 นายจอมฟ้า มาฆะ (ครูสายฟ้า) -- ฟิสิกส์

004 นางสาวกฤตกาญจน์ ศารวงศ์ (ครูกฤต) -- คหกรรม

005 นายดารันตร์ จันทรสถิตย์ (ครูรันตร์) -- ห้องสมุด

007 นพ.สิทธิโชค โล่ห์จินดา (หมอโชค) -- สุขศึกษา (+หมอห้องพยาบาล)

008 นายภานุรัตน์ วิวัฒนวงศกุล (ครูซัน) -- คณิต ม.4

009 นางสาวนัชชา อสรวิรุณ (ครูไม) -- ศิลปะ

010 นายกันต์กวี รวีเรืองรอง (ครูกวี) -- ภาษาอังกฤษ ม.4

011 นายก้าวกาญจ์ เล็งไกรศร (ครูเอซ) -- เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

012 นายมุนินทร์ เพชราวงศ์ (ครูปราชญ์) -- ภาษาไทย ม.4

013 นายเมษา อนันตเวทย์ แม๊คโดเว็ล (ครูเล) -- สังคม ม.4

014 นางสาวเอมิกา เจนภพ (ครูเอม) -- ภาษาสเปน

015 นายภัทรพงษ์ กิตติก้องขจร (ครูพัด) -- ชีววิทยา

016 นางสาวควอเทียม ออกซาไรด์ (ครูอุนอุน) -- เคมี

 

--------------------------------------------------------------- 

 

ครูที่ลาออกแล้ว (2553) 

001 นายอนิวรรต วสุธาธาร (ครูเคน) -- แนะแนว ** ลาออกแล้ว (สอนถึงปี 2552)

006 นายปุณยนันต์ ศศบดี (ครูปราบ) -- ภาษาญี่ปุ่น ** ลาออกแล้ว (สอนถึงปี 2552)

 

ครูที่ยังไม่ได้เข้าสอนอย่างเป็นทางการ 

023  พระพุทธศาสนา (วิชาหลัก/ทุกสาขา) (ข้อมูลขาดจึงถือว่าลาออกก่อนมาสอน ขอรอ ผปค มาแก้ก่อน)

 

 


 


------

ผังห้องพักครู

- จะมีในอนาคต

 

ความสูงตัวละคร

***รออัพเดทครูรุ่น 2

(รวบรวมโดยแม่สร ขอขอบคุณด้วยครับ)

ครูเอม160cm

ครูกฤต163cm

ครูไม167cm

ครูอุนอุน168cm

ครูมิว172cm

ครูกวี174cm

ครูพัด174cm

หมอโชค175cm

ครูรันตร์ ครูเอซ ครูซัน ครูเล178cm

ครูปราบ179cm

ครูเคน183cm

ครูสายฟ้า185cm

ครูปราชญ์189cm