CSEV56-01 : โรงอาหาร

posted on 17 May 2013 16:44 by cubicschool in CSEV

 

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "รุ่นหกแรกพบ"

[CSEV55-01] : รุ่นหกแรกพบ ช่วงที่ 2

tagcode : csev5601

 

ช่วงเวลาในการทำกิจกรรม

12.00 - 13.00 น.

 

กิจกรรมในห้องนี้

นักเรียนรุ่น 6 ทานอาหารร่วมกัน

 

ขั้นตอนในการเล่น(สวมบทบาท)ในห้องนี้

1. เลือกเอาว่าจะไปเข้าคิวสั่งอาหารก่อนหรือไปจองที่ก่อน (เช่นวางกระเป๋า)

2. ในการจองอาหาร ให้เลือกเมนูจากเอนทรี่นี้ (ได้ทุกอย่าง) ---> เมนูอาหาร

3. ในการเลือกที่นั่ง ให้เลือกนั่งตามหมายเลขในผัง (ผังและการจองจะอยู่ท้ายเอนทรี่)

***จะไม่มีหมายเลขนี้ในสถานที่นะ รู้กันแค่คนเขียนเรื่องครับ

4. เมื่อสั่งอาหารและมีที่นั่งแล้ว ให้ประจำที่และทานข้าว

5. สามารถคุยกับเพื่อนได้ตามอัธยาศัย โดยคำนึงถึงการนั่งตามความจริงด้วย

อาทิว่า ใครนั่งข้าง ๆ ในนั่งตรงข้าม หรือใครที่นั่งไกลออกไป

6. สามารถสั่งอาหารเพิ่มได้ ราคาตามข้อมูลในลิงก์ข้อ 2

7. ระหว่างนั้นสามารถไปห้องน้ำได้

**โดยหากใครจะไปเข้าห้องน้ำนาน ๆ จนส่งผลต่อเรื่อง

ขอให้ระบุในเอนทรี่นี้ด้วยว่า [ไปเข้าห้องน้ำ]

ผมจะได้อัพเดทรายชื่อให้ (เท่าที่เห็นนะ ยังไงช่วยๆเตือนกันเองแล้วกัน)

ซึ่งคนเล่นคนอื่นจะได้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีตัวละครนี้อยู่ที่โต๊ะ (แต่อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับ)

...

ห้องน้ำ เข้าได้โดยการกดที่ไอคอนนี้นะครับ (ซึ่งจะมีที่แถวเมนูด้านบนบล็อกด้วย)

ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำโรงอาหาร จะมีแค่เด็กรุ่น 6 เท่านั้น

 

*** มีอะไรสงสัยให้ถามที่เอนทรี่ต้นทางนะครับ

หรือถ้าต้องการแจ้งเตือนเพื่อนในนี้แล้วกลัวไม่รู้ ให้ใช้วงเล็บเพื่อแยกว่าเป็น ผปค. คุยนะ

ถ้าให้ชัดเลยก็วงเล็บสองชั้น   (( แบบนี้ ))  (แต่อันนี้ไม่ซีเรียสเช่นกันนะครับ)

 

 

ผังที่นั่ง

*แผนที่อันเดียวกับปีก่อน ๆ นะครับ ไม่ได้ทำไฟล์ใหม่

 

 

พื้นที่ที่มีการนั่งแล้ว (หมายเลขตามแผนที่)  updated #78

 
1 วี                                          11 เอฟ
2                                             12 กัน
3 นะ                                        13
4                                             14
5 นานะ                                    15
6 ควีน                                      16 มะปราง
7                                             17
8                                             18 นานะ
9                                             19 พู่กัน
10                                           20 คิง

 

** แม้ว่าเวลาในเรื่องมีแค่ 1 ชั่วโมงแต่เวลาสำหรับ ผปค. ในการเล่น ผมให้นานจนคิดว่าได้คุยกันทั่วถึงแล้ว(อย่างน้อย 1 สัปดาห์) ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดกิจกรรมนี้นะครับ 

 

หากต้องการ(เขียนเรื่องราว)ไปห้องน้ำ ให้เข้าทางไอคอนสองอันนี้นะครับ

updated #

คนที่กำลังอยู่ห้องน้ำชาย

คนที่กำลังอยู่ห้องน้ำหญิง